عشقه من...

از وقتی جداشدیم روز و شب ندارم...

حرفایه دلم...

از اولش بگم باشه میگم از کلاس اول ابتدایی باهم بودیم تا کلاس اول دبیرستان....

امسال ازش جداشدم به خاطره انتخاب رشته ...

هردو تامون عاشقیم ...

از دوری هم رنج میبریم تنها امیدمون اینه تو یه دانشگاه باشیم...

هرشب به هم فک میکنیم خرابیم هردوتامون...

وقتی بوسش میکنم خیلی احساسه خوبی دارم...

آخره هفته قراره برم پیشش میخاد بیاد تو بغلم فقط گریه کنه فقط گریه....

من طاقت اشکاشو ندارم فقط میخام آرومش کنم تو بغله خودم تا بفهمه واسش میمیرم..

دیروز تو مدرسه به خاطرم گریه کرده بچه ها گفتن برین زنگ بزنین عشقش بیاد که به خاطرش جون میده...

همه بچه ها بهش گفتن تو که اینقد دوسشداری اون تورو دوس داره یکی از دوستام که میدونسته گفته اره هردوتاشون عاشقن بچه ها گفتن خوشبحالتون که واسه هم میمیرین...

خدایا باهمه ی این حرفا من عاشقشم میمیرم براش پرپر میشم براش...

خدایا دوباره به هم برسونمون تنها آرزومه تو این دنیا...

(سمیرا دوستدارم..)

[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:56 ] [ زهرا ] [ ]


عشق فلسفه ای پیچیده است....


| دفتر عشـــق كه بسته شـد
| دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
| خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
| به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
| اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
| بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
| برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
| حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
| تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
| بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
| غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
| بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
| از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
| از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
| چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
| چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
| دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
| فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
| چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
| آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
| دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
| بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
| ازاون كه عاشقـــت بود
| بشنواین التماسرو
| ...............
| .........
| ....
|.

[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:54 ] [ زهرا ] [ ]